OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 11.10.2023 10:24:07 

Biela holubica 1998


 

 

 

Čo sa nachádzalo na stránkach - Bielej holubice - tesné pred odchodom pani Makedonovej zo Zeme.

 

www.biela-holubica.sk

 
 

 

 

Každý človek sa už určite raz stretol s nejakým proroctvom o konci sveta, alebo prognózou o vývojovom skoku ľudstva.Všetky majú jedno spoločné: za termín tohto predelu je označený koniec 20.storočia.

 

Odpovede na otázky k tejto téme nájdete v knihách Natálie de Lemeny – Makedonovej, ktoré obohatia každého, kto hľadá jednoduchý,ale ucelený obraz o duchovnom vývoji ľudstva.

 

 

 

Dozviete sa v nich o kozmických zákonoch, ktoré riadia celý vesmír, ako aj o jednotlivých hmotných aj nehmotných svetoch nad ním. Autorka vysvetľuje, prečo sa práve v dnešnej dobe opäť narodí na Zemi Syn Stvoriteľa, kto bude jeho otcom a kto matkou.

 

Napriek mnohým, až šokujúcim faktom, sú jej výklady v súlade s inými proroctvami a tiež aj s proroctvami v Biblii. Pretože dnešné ľudstvo, voľbou nesprávnych životných názorova cieľov, dospelo do stavu maximálneho chaosu v každej oblasti, dostáva od Stvoriteľa záchranný pás – jeho Syna – Ducha Svätého, ktorého symbolizuje biela holubica. On vyvedie hľadajúcich na správnu cestu do novej, Bibliou oznamovanej, tisícročnej ríše.

 

Stvoriteľ nepotrebuje masy slepo veriacich prívržencov, ktorí nič nechápu,lebo sú leniví hľadať a skúmať Pravdu. Stojí iba o tých, ktorí prejavia vážny záujem o spoznanie večných zákonov a budú ochotní sa nimi aj vo svojom živote riadiť.

 

Tým najlepšie potvrdia svoju duchovnú vyspelosť a úctu k Stvoriteľovi.

 

 Nové evanjelium, vydala autorka vo vydavateľstve Natajoga v Bratislave a pozostáva z dvoch kníh:

 
 

 Večné zákony 1 – Nové pokolenie , vyšlo v septembri 1997.

 Večné zákony 2 – Duchovná premena , vyšlo v júli 1998.
 

Tieto, ako aj všetky ostatné knihy sú k dostaniu vo väčšine kníhkupectiev na Slovensku, alebo vo vydavateľstve Natajoga na dobierku.

 

 

 

 

*Udalosť tisícročia – prelom v histórii ľudstva! – Nové!

 

 

 

 

POZOR !!!

 

Naliehavá správa !!!

 

Udalosť tisícročia !!!


 

 

 

 

Dochádza k vyvrcholeniu ďalšej vývojovej etapy ľudí. Ak sa dobrovoľne nepodriadia kozmickým zákonom života, hrozí im samozničenie vojnami, ktoré budú zavŕšené prírodnými katastrofami.

 

Svet je zavalený bombastickými, šokujúcimi správami a senzáciami typu Clintonova sexuálna aféra, pilulka Viagra, len aby sa odpútala pozornosť od oveľa dôležitejšej informácie, ktorá má pre ľudstvo osudový význam!

 

Len málokto na svete vie, že v tomto mesiaci, v novembri 1998, sa

 

NA SLOVENSKU NARODÍ DRUHÝ BOŽÍ SYN – Duch Svätý – IMANUEL.

 

Tento fakt potvrdzuje aj Biblia (prorok Izaiáš, 7.kapitola, Zjavenie Jána –Apokalypsa – 12.kapitola) a aj 40 rokov utajované Tretie fatimské proroctvo, ktoré cirkev doteraz nezverejnila a i napriek blížiacemu sa termínu jeho naplnenia ho stále spochybňuje a zatajuje.

 

Tretie fatimské proroctvo bolo aj tak odhalené Imanuelovou budúcou matkou, ktorá napísala pod vedením Ducha Svätého knihy Večné zákony I.,II.,III.diel. Má fyzicky nedokázateľné a neviditeľné tehotenstvo, pretože počala z Ducha Svätého (posledný záznam z ultrazvuku z 2. novembra 1998je aj na nosiči BETACAM – SP). Aj tak sa jej určite do konca novembra narodí fyzicky viditeľné dieťa, ktoré bude mať znamenia, aké mal aj Ježiš. Budú ich vidieť mnohí ľudia z celého sveta. Túto udalosť bude zvestovať nová hviezda a iné nebeské znamenia.

 

Úlohou každého obyvateľa Zeme je posúdiť pravdivosť uvedenej správy vlastným skúmaním. Zabráni sa tak spochybneniu a zakrývaniu tejto vrcholnej dejinnej udalosti.

 

 

 

 

*Rozhodujúci dátum v dejinách ľudstva – november 1998(plagát)

 

 

 

 

 

 

*Rozhovor s Natáliou de Lemeny – Makedonovou v rádiu Hviezda – 14.november1998 – Nové!

 

 

 

 

Na Slovensku je v súčasnej dobe snáď najpopulárnejšou osobou pani Natália de Lemeny-Makedonová. Je tu november a teda čas, kedy sa majú naplniť proroctvá o príchode Ducha Svätého na Zem a o začiatku Veľkej očisty Zeme. Pozvali sme si pani Natáliu do našej redakcie, aby sme priamo s ňou upresnili význam a zmysel týchto udalostí, ktorých sa máme tento mesiac dočkať.

 

Pani Natália, ako ste prišli na to, že práve Vy máte byť matkou Ducha Svätého – Imanuela?

 

Ako som nato prišla? Tak môžem vám úprimne prezradiť, že sama som nato neprišla. Dozvedela som sa to pri písaní mojej knihy Večné zákony 1.,2. a 3. diel, v ktorých som mala zvestovať narodenie Ducha Svätého na Zemi podľa Biblie a aj iných proroctiev. Keď som túto udalosť písala, nevedela som ešte, kto bude jeho matkou. Až po dešifrovaní Apokalypsy –Zjavenia Jána som pochopila, že ňou mám byť ja. Úprimne sa priznávam, mala som čo robiť, aby som to strávila.

 

 Aj tak je to odvaha, priznať si také niečo. Čo Vám dáva takú istotu, že sa nemýlite?

 

Veľa vecí, ktoré spomínam v knihe a ktoré som už tu spomínala.

 

Kto nečítal knihu, tak toho by to aj tak nepresvedčilo - tie fakty, takže neostáva nič iné, iba kto je zvedavý, pozrie do knihy.

 

Ja myslím na to, že konkrétne vo svojich výkladoch sa nemýlite v tom, že pri písaní jedného, druhého a tretieho diela ste sa dozvedeli,že máte byť matkou Ducha Svätého, čiže Imanuela. Čo Vás vedie k tomu, že v tomto sa nemýlite?

 

To, že som knihu písala na základe proroctiev, kde to všetko vykladám a že vlastne výklad tých proroctiev by nebol schopný urobiť človek. Lebo doteraz za dvetisíc alebo tritisíc rokov, odkedy sa datujú prvé proroctvá o narodení Imanuela, ich ešte nikto neotvoril takým spôsobom, aby sa dalo dešifrovať, kedy sa to stane a ako sa to stane.

Čiže jedine Boh, ktorý tieto proroctvá nadiktoval, ich mohol aj otvoriťv pravý čas, a cez tú, ktorá ich vlastne napĺňa.
 

Ako viete dokázať, že ste boli vedená pri jeho dešifrovaní Bohom, nie jeho protikladom satanom?

 

Stvoriteľ je predvídavejší ako človek. Počítal s tým, že v dnešnej dobe, plnej falošných prorokov, cirkví a siekt, bude ťažké rozpoznať Bohom zasľúbenú matku Imanuela, a preto zoslal na Zem viacero proroctiev. Nadväzujú na seba a postupne upresňujú jej pôvod a úlohy.

 

Iba jej dal Boh tú schopnosť otvoriť tieto proroctvá a naplniť ich.

 

Nie je možné, že pri narodení Ducha Svätého bude pôsobiť satan?

 

Tak samozrejme, bude pôsobiť, bude sa snažiť to znemožniť. Ako je to v Biblii napísané, už počas tehotenstva môjho, aj počas narodenia, aj vlastne celý život sa bude snažiť znemožniť jeho poslanie, ktorým je vlastne –zničiť jeho vládu. Takže s tým sa počíta, to nie je nič nové, a preto aj toto tehotenstvo je také, aké je – nehmotné – aby ho nemohol zničiť užv tom tehotenstve.

 

Ktoré proroctvá tvoria tú reťaz, čo logicky nadväzuje a objasňuje narodenie Ducha Svätého v tomto čase?

 

Ako prvý začal zvestovať Imanuelov príchod na Zem pred 3000 rokmi staroveký prorok Izaiáš výrokom v 7. kapitole: „Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel”. Celá I. kniha jeho proroctiev objasňuje, že bude zároveň kráľom Tisícročnej ríše, ktorá má nastať po Veľkej očiste.

 

Ďalšie proroctvo  Apokalypsa napísané o tisíc rokov neskôr, dopĺňa iné podrobnosti o narodení vládcu Tisícročnej ríše, napr. o pôvode jeho matky (12.kap.). Ďalšie úlohy Imanuelovej matky upresňuje 3.Fatimské posolstvo, ktoré mal pápež zverejniť svetu už pred 40 rokmi, aby sa ľudstvo vyhlo katastrofickým následkom hroziacej 3. svetovej vojny.

 

Keďže do dnešného dňa Vatikán toto posledné proroctvo pred verejnosťou tají,strháva svet do nedôvery v narodenie Ducha Svätého, a tým nepriamo podporuje samozničenie ľudstva.

 
Chcete povedať, že keby sa svet dozvedel pred 40-timi rokmi o narodení  Imanuela na Zemi a pripravoval sa na túto udalosť zmenou myslenia a hodnôt, že by sa 3. svetová vojna a katastrofy neuskutočnili?
 

Správne ste to vyjadrili. Keď človek nepozná večné zákony, miesto, odkiaľ pochádza a dôvod, prečo sa vteľuje na Zem, on a Boh, nie je hoden toho, aby túto starú, na zánik už odsúdenú dobu prežil a stal sa obyvateľom nového sveta– Tisícročnej ríše.


Prečo myslíte, že táto doba je už odsúdená na zánik?
 

Vy to nevidíte, ako víťazia nepravé životné hodnoty – lož pred pravdou, nevedomosť pred poznaním, nespravodlivosť pred spravodlivosťou?

 

Poviem Vám príklad: 4.novembra 1998 bol astrologický vhodný čas na zvestovanie novej významnej udalosti na celom svete. Žiadali sme masmédiá o zverejnenie správy o narodení Imanuela v tomto mesiaci. A viete ako to dopadlo?

 

Celý svet namiesto tejto, pre prežitie ľudstva dôležitej správy, sa dozvedel z masmédií inú, ktorá zaujala pozornosť všetkých ľudí – talianskemu lekárovi sa podarilo transplantovať mužský pohlavný orgán! Na túto správu malo takmer každé masmédium vo svojich správach miesto, ale na tú správu, ktorá má zachrániťľ udstvo pred samozničením, nemal nikto voľný priestor, ani odvahu.

 

V súčasnej dobe je pre ľudí zaujímavejší pohlavný orgán ako Boží Syn, ktorý práve prichádza na Zem. A ľudia stále nechápu, že sú zavádzaní nepodstatnými informáciami od Pravdy a pravého poznania.


Mne sa vyskytla jedna pod otázka: či nie je možné, že je to z toho dôvodu, že takýchto informácií o narodení Božieho Syna bolo už vo svete niekoľko a že ľudia im neveria, jednoducho sa nesplnili?
 

Ale asi neboli podložené tak, ako sú podložené teraz.

 

Prečo aspoň cirkev neoznamuje túto dôležitú správu – narodenie Imanuela cez svoje kanály, keď ich má dostatok?

 

Keď som rozlúštila v lete „Apokalypsu”, aj „3.Fatimské posolstvo”, oznámila som ich obsah do Vatikánu. Žiadala som o ich zverejnenie svetu, pretože sa tento rok v novembri majú splniť.

 

Avšak namiesto zverejnenia urobili opak – oznámili všetkým cirkevným autoritám, aby moju knihu pred veriacimi znevažovali a mňa označili za duševne chorú. Nikto z cirkvi nie je ochotný so mnou otvorene diskutovať o mojej knihe a vyvrátiť jej pravdivosť. Ale za chrbtom sa o nej a o mne vyjadrujú negatívne.Z ich rečí jasne cítiť, že moje knihy nečítali, a preto ani nemôžu poznať ich skutočnú hodnotu.

 

Dnes je už moja kniha na celom Slovensku cirkvou zakázaná. Neviem, či si cirkev uvedomuje, že takto len dokazuje, že niečo v jej výkladoch Biblie nie je v poriadku, keď sa bojí mojich vysvetlení, ktoré sú iné. Keby v mojich knihách nebola pravda, nebrali by ich, aj mňa tak vážne a nesnažili by sa ma tak verejne pranierovať.

Viete túto falošnú úlohu cirkvi nejako dokázať, alebo sú to len vaše osobné dohady, domnienky?

 

Túto správu o znevažovaní mojej osoby a mojich kníh „Večné zákony” som sa dozvedela z viacerých strán – písali mi o tom moji čitatelia z celého Slovenska, ktorých deti navštevujú cirkevné školy, alebo majú známych, ktorí sato dopočuli  v kostole. Keby to bola len ojedinelá informácia, tak by som to nehovorila. Ale keď cirkev Pravdu prekrucuje a zahaľuje, ja ju musím  odhaľovať, lebo ju poznám.

 

Podľa zákona rovnováhy treba poznať obe strany mince. Aby sa každý sám rozhodol, ktorá strana je pre neho prijateľnejšia. Či tá cirkevná, ktorá si vyžaduje slepú vieru a dešifrovanie proroctiev ľuďmi, alebo tá, ktorá sa opiera o večné zákony a biblické proroctvá dešifrované Bohom.


Ja sa teraz priznám, ja som Večné zákony, ani jeden diel, nečítal. Sú nejako v rozpore s Bibliou, alebo v rozpore s cirkevnými informáciami?
 

V rozpore s Bibliou nie sú, ale sú v rozpore s niektorými výkladmi Biblie. Chcete vedieť konkrétne?

 
Aspoň jeden by ste mohli…
 

Áno. Tak jeden z príkladov, je ten, že cirkev vykladá v Biblii, že  Syn Človeka a Ježiš je tá istá osoba, alebo Imanuel a Ježiš takisto je tá istá osoba. Nerozlišuje, že vlastne Syn Človeka je Duch Svätý – Imanuela že Ježiš je vlastne Božia Láska – Ježiš. Každý má inú úlohu a v Zjavení Jána, v 12. kapitole, sa spomína narodenie kráľa Tisícročnej ríše a to je vlastne prorokom oznamovaný Imanuel.

 

Čiže tieto výklady potom zabraňujú ľuďom, aby pochopili, že aj keď majú v Zjavení Jána popísané narodenie Ducha Svätého, teda kráľa Tisícročnej ríše, tak oni ho nečakajú, lebo cirkev im to vykladá, že to je vlastne Ježiš.

 

Podľa Vášho výkladu je v 3.Fatimskom posolstve zvestované, že Imanuelova matka sa spozná podľa toho, že bude mať neobvyklé tehotenstvo, aby jej ľudia verili, že počala z Ducha Svätého. Aké dôkazy viete o tom podať?

 

V mojej knihe „Večné zákony” opisujem, ako som sa dozvedela o mojom nehmotnom počatí, aj prečo sa to malo takto udiať, a ako bude v dôsledku toho prebiehať moje nehmotné tehotenstvo. Tí, čo moju knihu pochopili,nepotrebujú  a ani necítia potrebu hľadať iné dôkazy. Avšak tí, čo si nenájdu čas na prečítanie knihy, kde by spoznali, prečo cirkev zavádza ľudí  nesprávnymi výkladmi Biblie, dostávajú toto netradičné tehotenstvo ako zázrak,resp. pomoc.

 

Pomocou nehmotného tehotenstva a riadneho pôrodu majú pochopiť počatie Božieho Syna z Ducha Svätého.

 

V 3., 5. a 9. mesiaci tehotenstva som sa dala prezrieť ultrazvukom, ktorý potvrdil, že nie som tehotná. Pri poslednom vyšetrení urobila z neho záznam aj televízia, ktorá ma žiadala o toto vyšetrenie.


Bude vaše dieťa po narodení ľudom viditeľné, alebo bude tiež nehmotné?
 

Tesne pred pôrodom sa dieťa v mojom tele zhmotní, aby som ho mohla riadne porodiť, čo je potrebné ako dôkaz, že je naozaj moje. Avšak toto dieťa bude predsa len iné ako ostatné – bude žiariť a bude mať v sebe duchovné znamenia –zlatý kríž a bielu holubicu, ktoré budú vidieť mnohí ľudia.

 

Aby im verili, bude táto udalosť potvrdená ešte aj inak – novou hviezdou. Objaví sa na oblohe hneď po Imanuelovom narodení a bude viditeľná dlhšiu dobu na celom svete.


To znamená, že nová hviezda bude viditeľná aj pre „neveriacich Tomášov”,ako sa hovorí? A Imanuel viditeľný nebude pre každého? Bude viditeľný len pre tých vyvolených?
 

Nie. On bude viditeľný, on bude mať riadne hmotné telo, ale tie duchovné znamenia budú vidieť len určití ľudia, ktorí budú mať taký dar, ako kedysi mal prorok Ján Krstiteľ, že videl u Ježiša tieto znamenia.

 

Ale teraz ich bude viacej, aby si ľudia nemysleli, že keby to bol len jeden človek, že som ho nejako nahovorila, takže to bude potvrdzovať jeho pravdivosť.


Nebojíte sa toho, že keď vyšetrenia nedokázali, že ste tehotná a porodíte, že svet vedy a techniky vás začne skúmať, ako to býva, keď prilet íUFO?
 

Tak ja neviem, čo by mohol skúmať, keď riadne porodím, tak ja neviem, čo chce ešte skúmať?


Dobre. Skúsme sa nato pozrieť takto. Porodíte, záznamy nebudú, predpokladám, že budete musieť prejsť určitými vyšetreniami, ktoré, aby teda lekári… určite je to atypické...
 

Ja mám záznamy o tom – tri, že nie som tehotná, ale v skutočnosti pocity mám, aj som pribrala, deväť kíl, takže to je len nehmotné, neviditeľné to tehotenstvo, ale v skutočnosti ono je ozajstné.

 

To je ochrana. Ako v knihe píšem, pred tým zabitím toho dieťaťa, ako je to v Biblii zvestované, že ten drak sa bude snažiť dieťa zabiť už v tehotenstve.


Kedy by mala nastať Veľká očista Zeme? Bude tiež nejakým nadpozemským úkazom zvestovaná?
 

Duch Svätý – Imanuel je proroctvami oznamovaný ako sudca, lebo jeho narodenie vyvolá medzi ľuďmi triedenie na schopných a neschopných prežiť súd. Keby ho prežili všetci, čo sú tu teraz, nič by sa na Zemi nezmenilo. Stále by boli ľudia odvádzaní od toho, aby nespoznali pravého Božieho Syna.

 

Podľa toho, aké množstvo ľudí bude jeho narodenie očakávať, bude očista buď globálna, celosvetová alebo len miestna. Blížiaci sa vrchol súdu - Veľkej očisty Zeme budú zvestovať nadpozemské úkazy - nebeské znamenia, ktoré môžu byť len symbolické alebo katastrofické.

 

Astronómami oznamovaný dážď meteorov v polovici novembra je jedným z nebeských znamení, ktoré majú upútať pozornosť ľudí na iné hodnoty, ako sú len materiálne. Je varovaním k tomu, aby si uvedomili, že aj súd, aj narodenieI manuela sú prelomovými dejinnými udalosťami, ktoré treba brať vážne.

 

Mnohé vedecké alebo cirkevné autority sa budú snažiť spochybňovať Božie znamenia a budú tvrdiť, že sú to prirodzené úkazy, ktoré sa vraj pravidelne opakujú (tie meteory). To je pravda, ale ich intenzita je rôzna, lebo závisí od kvality vývoja planéty. Vieme už, čo všetko zničili meteority v rôznych dobách na Zemi.

 

Po narodení Imanuela budú ešte ďalšie menšie očisty, aby sa redukoval počet ľudí. Majú prežiť len tí, čo pochopia a prijmú Imanuela ako Božieho Syna,budúceho kráľa Bibliou zvestovanej Tisícročnej ríše. Týmto triedením sa vylúči opakovanie tej istej chyby, že vyvolený ľud si svojho Spasiteľa zabije ako za čias Ježiša, lebo neveril, že je Boží Syn.


Píšete, že Slováci sú vyvoleným národom. Čo to znamená pre nás?
 

Je to pre náš národ pocta, ale zároveň aj záväzok voči Stvoriteľovi. Pocta spočíva v tom, že podľa zákona rovnorodosti sa Boží Syn môže narodiť iba medzi duchovne najvyspelejších ľudí, lebo tí ako prví dokážu pochopiť vážnosť a zmysel jeho príchodu na Zem. Záväzok zase spočíva v tom, že každý jednotlivec vyvoleného národa by mal túto správu oznamovať vo svojom okolí, a aj vo svete.Čím viac ľudí to na Zemi pochopí, tým miernejšia bude očista Zeme.


Prečo má byť podľa Apokalypsy dieťa krátko po narodení „uchvátené k Božiemu trónu“? A čo to vlastne znamená?
 

Proroctvo oznamuje, že keď ľudia budú ľahostajní k narodeniu druhého Božieho Syna, alebo dokonca odmietaví, tak dieťa tajomným spôsobom odíde zo Zeme, aby ho neprajníci nepripravili o život.


Dá sa odpovedať na otázku, že koľko Boží Syn zostane na Zemi?
 

Nedá sa to povedať, ale Izaiáš tvrdí, že skôr, ako by chlapec vedel povedať otče a matka, tak sa to môže stať. Ešte sú tam aj iné proroctvá, ale všetky hovoria o tej dobe, že maximálne rok, možno ani rok nie. Ale môže to byť aj skorej.

 

Môže to byť dokonca aj hneď po narodení , pokiaľ Boh bude vidieť, že ho väčšina ľudí neprijíma. Lebo ako som už spomínala, cirkev už teraz popiera jeho narodenie.


To znamená, že je možné, že ho dokonca nikto nebude vidieť?
 

Tak niekto by ho určite mal vidieť, keď sa riadne narodí, lebo potom by to bolo, ako by som to nazvala, bolo by to sklamanie pre ľudstvo. Takže určite krátku dobu tu bude, ale hovorím, môže tá doba byť mesiac, ale môže to byť aj skoro rok.


Znamená to, že bude zhmotnené hneď po narodení a bude viditeľné každému?
 

Áno.


To znamená, že jednoznačne bude dokázané, že „áno, to dieťa sa narodilo”?
 

Áno.


Prečo by ho mali napriek tomu zabiť?
 

Lebo podľa tých proroctiev, hlavne Zjavenia Jána, je napísané, že hneď po narodení sa bude snažiť, tam je to obrazne napísané… ten sedemhlavý drak,ktorého stelesňuje padlý archanjel, ktorý bude aj zhmotnený na Zemi a je tu vlastne aj vo vyvolenom národe, tak bude sa ho snažiť nejakým spôsobom, aj keď nie on osobne ale cez svojich ľudí, zlikvidovať. Keďže sa mu to nepodarilo v tom tehotenstve, tak sa bude snažiť neskôr.

 

A aby sa to nestalo, aby ten kráľ Tisícročnej ríše naozaj bol, tak Boh,dokiaľ to bude možné, ho nechá na Zemi a tá možnosť bude závisieť od ľudí. Dokiaľ ho oni budú chcieť, dovtedy ho Boh dokáže na Zemi uchrániť.

 

Keď ho nebudú chcieť, nemá zmysel, aby bol ešte na Zemi.


Z mojej strany je tu ešte posledná otázka: Prečo by ho mali pripraviť o život?
 

Pokúsim sa tak jednoduchšie odpovedať. V knihe je to zase vysvetlené. Súvisí to s tou falošnou úlohou cirkvi, lebo cirkev bude tvrdiť, že to nieje Božie dieťa. To sa stalo aj za čias Ježiša, keď tí farizeji, tí najvzdelanejší ľudia, ktorí dobre poznali Starý zákon, tvrdili, že on nie je Boží Syn za to,že ich on kritizoval, tak vďaka ich duchovnej vyspelosti a ich autorite ľudia mysleli, že oni majú pravdu, tak prijali ten ich názor, že nie je Boží Syn a sami si ho ukrižovali.

 

A to isté sa stane aj teraz, keď cirkev bude tvrdiť, že to nie je Božie dieťa, tak sa nájdu ľudia, takí odvážlivci, ktorí si povedia, že idú ho zabiť,lebo to nie je Božie dieťa, a v mene cirkvi ho teda budú chcieť takýmto spôsobom odpratať zo sveta.

 

Vy si myslíte, že keď teraz ho cirkev zapiera - už pred narodením, že ho po narodení uzná? Potom bude jej odpor ešte silnejší. Odmietaním mojich kníh„Večné zákony”, kde je všetko dôkladne podľa Biblie vysvetlené, ponecháva cirkev veriacich v omyle, že narodenie Imanuela je výmysel, ktorý netreba brať vážne.

 

Veriaci sú natoľko zaslepení, že odmietajú Boží zázrak - nadpozemské počatie Imanuela z Ducha Svätého. Táto udalosť je v dnešnej dobe taká výnimočná, no ľudia miesto vďaky a radosti, že sú jej účastníkmi, ju všemožne zapierajú.

 

Keď bude dieťaťu aj matke hroziť smrť, budú unesení zo Zeme a zvedené ľudstvo sa ponechá v najťažších chvíľach súdu bez Božej ochrany, keďže ju nespoznali a neprijali.


Z mojej strany je to všetko. Neviem, ak máte Vy niečo, čo by ste chceli dodať.
 

Tak myslím si, že nemusím dodávať, pokiaľ nie sú otázky, v knihe je omnoho viacej napísané pre tých ľudí, ktorí by chceli ozaj vedieť viac.


Ja vám v každom prípade ďakujem, že ste k nám zavítali. Lúčim sa s Natáliou de Lemeny-Makedonovou a prajem Vám veľa šťastia a veľa ďalších úspechov a aby sa to všetko podarilo tak, ako sa to má a aby ľudstvo prišlo nato, kde tá Pravda naozaj je.

 

 

 

 

*Večné zákony – oznam – anotácia

 

 

 

 

 

Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, lebo bude veľmi odlišný.

 

Ľudia sa nevyvíjajú tak, ako by sa mali, preto sa všetko nepravé a nenapraviteľné zrúti, aby uvoľnilo cestu novému životu.

 

Dnešný človek by mal vedieť, že súčasné katastrofické zmeny nie sú dielom náhody, ale zákonitým dianím určeným pre blaho nového pokolenia.

 

Premena sa nezadržateľne blíži. Času na duchovné vzdelávanie ostáva už málo– len do konca jesene.

 

Podobne ako za čias Noeho nik neveril, že bude potopa a ľudia sa naďalej zabávali a márnili čas pozemskými činnosťami, aj teraz budú mnohí tvrdiť, že sa nič nestane alebo ak, tak iste až neskôr.

 

 

 

 

 

*Čo nás čaká v tomto roku – proroctvo z knihy Večné zákony 2 –Nové!

 

 

 

 

V starších proroctvách (Sibyla, Izaiáš, Zjavenie Jána ...) nemohli byť presne podané dátumy a udalosti, lebo boli príliš vzdialené od času svojho naplnenia. Čím sme bližšie ku kritickému bodu obratu, tým môžeme dostať úplnejšie informácie. Uvedené proroctvo pochádza od Imanuela. Nadiktoval ho sprostredkovateľovi, ktorý ho uverejnil v UFO magazíne. Odtiaľ ho prevzala autorka knihy „Večné zákony-2“. Ľudia tak majú možnosť dozvedieť sa o nadchádzajúcich udalostiach z rôznych pozemských zdrojov. Uvádzame celé proroctvo s vysvetleniami autorky v zátvorke.

 

 

 

Zem podľa čínskeho horoskopu vstupuje rokom 1998 do znamenia Leva/Tigra (toto obdobie trvá astrologický asi do 15.2.1999) ,čo znamená toľko, že všetko nezdravé a neschopné v myslení zahynie.

 

1. Vojna Arabov - moslimov so svetom.(Temní sa ju už dávno snažia vyvolať, ale Boh ju odďaľuje, aby sa čo najviac ľudí stihlo duchovne očistiť správnym duchovným poznaním, a nie utrpením).

 

2. Všetky cirkvy a sekty, je ich 2750, vyvolajú psychologickú svetovú vojnu (keď sa dozvedia, že svetový duchovný vodca sa čoskoro narodí, a nebude z ich sekty). Medzi chudobou a bohatstvom dospeje svet k premene myslenia.

 

3. Zmena viacerých vlád na našej zemeguli.

 

4. Ukončí sa spojenie a zmizne orbitálna stanica.

 

5. Moria sa oteplia, Zem zmení svoj tvar.

 

6. Vyhynú niektoré druhy stromov.

 

7. V roku 1998 zomrie mnoho významných osôb: pápež Ján Pavol II., Jeľcin, Alžbeta II., Havel, Arafat, Kohl, Mandela a iní, aj ja,autor proroctva. (Krajiny všetkých spomenutých vládcov budú v dôsledku vojny a katastrof koncom tohto astrologického roka veľmi spustošené.)

 

8. Zástupca Pána je už tu. Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta . (zástupca Pána, teda Boha, je Imanuel - Syn človeka, lebo jedine Stvoriteľov syn môže byť zástupcom Boha na Zemi. Keď je už tu, znamená to, že zostúpil dolu, nad hmotnosť, aby už pripravoval a riadil  akciu „príchod v oblakoch“.

 

Ďalšia časť proroctva - Prejaví svoju tvár pre počiatok Nového sveta- oznamuje, že sa tento rok narodí - časť z neho sa vtelí na Zem ako dieťa Imanuel.)

 

9. Začne sa premena myslenia ľudí, keď spoznajú svojho skutočného Pána. Nič sa nezatají, všetko všetkým sa vysvetlí.(Mnohí pochopia omyly vo výkladoch Biblie, aj pravdivosť kníh Posolstva Grálu a Nového evanjelia. Toto poznanie sa rozšíri do celého sveta, aby tí, čo majú pochopiť, pochopili.)

 

 

 

 

*Tretie fatimské posolstvo – oznam – anotácia

 

 

 

 

 

 

Celý svet je v napätom očakávaní, čo obsahuje Tretie Fatimské posolstvo, ktoré je už takmer 40 rokov ukryté v trezore Vatikánu.

 

Ľudstvo je udržiavané v panike, že jeho obsahom sú katastrofické predpovede, a preto je vraj lepšie, keď ostane pred svetom utajené.

 

Avšak vyššia moc si našla inú cestu a odhalila ho prostredníctvom ženy, ktorá v jeho plnení zohráva dôležitú úlohu.

 

Podľa tohto posolstva sa má tento rok narodiť na Zemi tretia osoba Božej trojice – Duch Svätý – Imanuel – Syn Človeka, čo potvrdzuje aj posledné biblické proroctvo – Apokalypsa.

 

Brožúrka „Tretie fatimské proroctvo napriek 40-ročnému odporu cirkvi odhalené“ je k dostaniu v kníhkupectvách alebo vo vydavateľstve Natajoga.

 

 

 

 

*Tretie fatimské proroctvo napriek 40- ročnému odporu cirkvi odhalené! – brožúrka – (plné znenie)

 

TRETIE FATIMSKÉ PROROCTVO

 


 

 

 

*Rozhovor v rádiu Hviezda – Nitra– september 1998

 

 

 

 

Pozvali sme si pani Natáliu de Lemeny-Makedonovú opäť do štúdia, lebo sme dostali pre ňu niekoľko otázok od poslucháčov. Minule sme spomínali, že napísala knihu „Večné zákony - Nové pokolenie - Duchovná premena“.

 

Prvá otázka od poslucháčov znie:

 

Ste novodobá prorokyňa?

 

Asi Vás sklamem, ale nie som ani médium, ani jasnovidka, i keď dostávam vnuknutie o tom, čo mám hovoriť a písať. Mojou úlohou je zvestovať narodenie druhého Božieho Syna - Imanuela a pripraviť náš národ na jeho príchod. Som skôr učiteľkou, mám vychovať Nové pokolenie pomocou večných zákonov, ktoré podrobne vysvetľujem v mojej knihe.

 

Spomínate v nej aj temno. Ako by ste stručne vysvetlili tento pojemtým, čo Vašu knihu nečítali?

 

Temno je jemnejší výraz pre zlo, ktoré toto slovo predstavuje. Nie je to však niečo abstraktné, je to skutočné zlo, ktoré šíria jeho predstavitelia, avšak skryto a nenápadne, aby neboli odhalení. Kým kedysi sa zlo prejavovalo otvorenejšie - udávaním, prenasledovaním, týraním, krízami, či vojnami,v dnešnej dobe sa musí maskovať do iných foriem, inak by ho ľudia ľahko spoznali a stránili sa ho.

 

Preto temní ľudia, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach života, naschvál napodobňujú čistých ľudí v rečiach, aj prejavoch. Dokonca naoko bojujú za Pravdu a spravodlivosť, ale žiaľ len rečami, provokovaním a ohováraním pravých vodcov. Ľudia ich odvážne výstupy považujú za dobré úmysly a nevedia, že im ide o oslabenie vyvoleného národa odstránením pravých vodcov a o ich nahradenie nepravými. Hnilé ovocie ich učenia a skutkov sa často prejaví ako nepravé až neskôr, keď sa už nedá nič napraviť.

 

Do vrcholu tohto chaosu, keď je všetko pomiešané, Pravda aj lož, dobro aj zlo, spravodlivosť aj nespravodlivosť, kde nepravý duchovný učiteľ sa hrá na pravého, sa teraz má narodiť Syn Stvoriteľa, aby urobil koniec zmätkom a vláde temna.

 

On sa teraz stane, už ako dieťa, hromozvodom, na ktorom sa budú odrážať blesky nenávisti, zloby, klamstva a zvedenosti. Ako sa kto postaví k jeho príchodu, zaradí sa k Svetlu alebo k temnu, a tým sa ukáže, či je hodný ďalej žiť na tejto Zemi alebo nie.

 

Preto je narodenie Ducha Svätého späté s katastrofami, vojnami a utrpením rôzneho druhu, aby sa vytriedili svetlí od temných ľudí.

 

To prakticky znamená, že kto hneď prijme, že sa narodí Boh na Zemi, prežije a ten, čo bude pochybovať, ten zomrie?

 

Nebude to také jednoduché. Jeden z večných zákonov je zákon rovnorodosti. Podľa neho všetko rovnaké sa priťahuje a nerovnorodé sa odpudzuje. Teda tí ľudia, ktorí šli doteraz v tomto celkovom chaose a zvrátenosti, napriek chybám a pádom za Pravdou, teda za Svetlom, tí prijmú jeho narodenie ako dar - pomoc z tohto zmätku.

 

Tí, čo ho budú bez rozmýšľania odmietať ako niečo nezmyselné a šíriť z toho paniku, nedôveru a pochybnosti, tí podľa zákona rovnorodosti dokazujú, že svojím doterajším životom slúžili temnu, lebo Svetlo je im nepríjemné, neprirodzené.

 

A kam sa zaradia tí, čo neprijímajú, ale ani neodmietajú narodenie Božieho Syna, lebo im je to jedno?

 

Ak je niekomu taká závažná udalosť ľahostajná, lebo sú pre neho iné veci dôležitejšie, jasne potvrdzuje, kam podľa zákona rovnorodosti patrí, i keď sito doteraz vôbec neuvedomoval.

 

K temnu nepatria totiž len tí, čo robia zlo, ale aj tí, čo považujú materiálny život za prvoradý a duchovné záležitosti sú pre nich niečím neskutočným, nereálnym. Dokazujú tým, že nemajú dostatočne vyvinutého ducha,ktorého svojím jednostranným materialistickým životom zanedbali.

 

Duch a hmota sa majú vyvíjať v rovnováhe. Preto aj prílišní idealisti, ktorí stále duchovne študujú a hĺbajú a nedokážu sa v reálnom živote uplatniť, nie sú na tom duchovne lepšie ako tvrdí materialisti.

 

Čo by mal človek robiť, keď nechápe, alebo pochybuje o tom, že sa v dnešnej dobe môže narodiť Syn Stvoriteľa a dokonca u nás na Slovensku?

 

Táto informácia je taká silná , že musí vyburcovať každého človeka aspoň k zvedavosti, ak nie k túžbe po spoznaní Pravdy. Celý svet, ale najmä náš národ, ktorý sa touto významnou udalosťou stáva vyvoleným,sa musí o tom dozvedieť, aby mal každý možnosť zaradiť sa na tú stranu, kam cíti, že patrí.

 

Kde sa môže človek dozvedieť o všetkom, čo súvisí s narodením Imanuela - druhého Božieho Syna? Veď cirkev, ako som nedávno počul, to zapiera ako blud, klamstvo a varuje svojich veriacich pred vami.

 

Ten, kto chce spoznať zmysel príchodu Ducha Svätého na Zem a bude hľadať aj dôkazy o pravdivosti tohto zvestovania, dozvie sa všetko v mojich knihách„Večné zákony 1,2,3“, ktoré som práve na tento účel napísala.

 

A prečo cirkev predo mnou varuje veriacich? Tento dôvod najlepšie objasňujem v mojej brožúrke „Tretie fatimské proroctvo napriek 40-ročnému odporu cirkvi odhalené“. V nej som to napísala stručne a z pohľadu histórie náboženstva. Spomínam tam, že už za čias pôsobenia prvého Božieho Syna na Zemi,to boli hlavne predstavitelia vtedajších náboženských kruhov, ktorí ho spochybňovali, napádali a vyvolali davovú psychózu, ktorej dôsledkom boloJežišovo ukrižovanie. Tým dokázali, že v ich radoch pôsobili autority,ktoré boli duchovne neprebudené alebo dokonca temné.

 

Od tých čias zmenila cirkev postoj k Ježišovi od napádania k velebeniu, ale len preto, lebo je už mŕtvy. Nie je už pre ňu nebezpečný,lebo ju už nemôže kritizovať a ani sa nemôže brániť, keď cirkev prekrucuje jeho výroky a robí z jeho učenia dogmy.

 

Nimi urobilo náboženstvo zo svojich prívržencov len slepo veriacich, ktorí sa najradšej modlia ruženec, no žiaľ, samostatne myslieť a rozoznávať pravdu od klamstva, to nevedia.

 

Je príchod druhého Božieho Syna v Biblii tiež zaznamenaný?

 

Pravdaže. No cirkev tieto pasáže vykladá tak, že znovu príde Ježiš. V inej verzii zas tvrdí, že Ježiš nemusí prísť, lebo riadi svet aj so svojou matkou zhora a že už teraz práve preto vraj žijeme v novej ríši, vo svete plnom lásky, spravodlivosti a dobra.

 

Samozrejme, nie všetci kňazi zavádzajú ľudí od Pravdy. Sú za to zodpovedné len skryté temné autority, ktoré vytvorili dogmy. Kvôli nim nemôžu ani čistí kňazi hlásať niečo iné, keď nechcú prísť o miesto. Mnohí úprimne veriaci ani len netušia, že by mohla cirkev hlásať nepravdy, podvádzať, alebo aj klamať.

 

Škoda, že nie ste uvedená v niektorom proroctve aj Vy ako matka druhého Božieho Syna, možno by Vám dnes cirkev viac verila.

 

Budete sa čudovať, ale som spomínaná v mnohých proroctvách, napr. v Sibyle ako budúca matka nového Mesiáša, ale aj v Biblii prorokom Izaiášom,potom v Zjavení Jána, teda v Apokalypse, ale aj v Treťom fatimskom proroctve.

 

Temní predstavitelia v cirkvi veľmi dobre o tom všetkom vedia, a práve preto tieto dôkazy zahmlili nesprávnymi výkladmi, alebo ich jednoducho zatajujú pred verejnosťou. Prečo? Len preto, aby ma nikto nespoznal a neveril mi. Keby sa im to podarilo, ľudia by odmietli totožnosť druhého Božieho Syna a znemožnili by mu tak splniť úlohy, pre ktoré prišiel na Zem.

 

Aké úlohy?

 

Tou najdôležitejšou je - odstrániť temno, teda jeho predstaviteľov. Keď sa im už tak dlho darí vládnuť na Zemi, prečo by sa tak ľahko vzdávali?

 

Bojujú do poslednej chvíle za to, aby zakryli pred ľuďmi pravdu, a tým ich vyprovokovali k tomu, aby si sami zlikvidovali Boha. Veď v prípade Ježiša sa im to podarilo.

 

A dnes robia to isté u nášho pravého politického vodcu. Sám ľud sa ho pod vplyvom temných snaží zhodiť, lebo nevie nič o temne a jeho pôsobení.

 

Niektorí poslucháči sa sťažujú, že nemôžu Vašu knihu o fatimskom proroctve dostať v kníhkupectvách. Čo im môžete poradiť?

 

Aby si ju žiadali u vedúcich predajní a tí ju objednajú vo vydavateľstve Natajoga, kde sa dá tiež objednať na dobierku. Okrem toho bude brožúrka dostupná aj na Internete pod značkou www.biela-holubica.sk. Budú tam dopĺňané aj nové informácie o mojom poslaní.

 

Prečo ste uviedli takúto značku?

 

 

 

 

Z jednoduchého dôvodu - Biela Holubica symbolizuje Ducha Svätého, teda Imanuela.

 

 

 

 

*Článok v UFO magazíne č.6/1998– nebol pridaný

 

 

 

 

*Scenár zo stretnutia Natálie de Lemeny – Makedonovej s čitateľmi jej kníh – 27.8.1998 nebol pridaný