OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 11.10.2023 10:24:07 

Žena odetá slnkom

 

,,Kto si plní svoje poslanie,

ten sa nebojí o svoju povesť,

ani o svoj život,

lebo splnenie úlohy je pre neho prvoradé."


 

 

 

 


 


 

Autorka kníh Večné zákony 1, 2, 3, prišla preto na túto Zem, aby naplnila tieto proroctva:Izaiášove: ,, Panna počne a porodí Syna a dá mu meno Imanuel.“

 

 

 

Zjavenie Jána: ,, Žena odetá do Slnka, pod nohami Mesiac, na hlave veniec dvanástich hviezd, a tehotná trápila sa a kričala v pôrodných bolestiach.

 

A porodila Syna chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu.

 

 

 

Tretie fatimské proroctvo, ktoré zároveň ho len ona jediná dokázala otvoriť po štyridsiatich rokoch zatajovania cirkvou: ,,Na Slovensku sa v roku 1998 narodí prorokom Izaiášom zvestovaný Imanuel, Duch Svätý a Apokalypsou oznamovaný kráľ tisícročnej ríše."  

 


 

Pani Makedonová postupom času naplnila to, čo BOHU sľúbila.

 

Napísala Nové evanjelium - Večné zákony 1, 2. 3.

Počala a porodila Kráľa Tisícročnej ríše IMANUELA.

Pripravila svoj národ na veľký Boží súd.

 

Záchranca neskoršieho stvorenia, Syn Boha Otca, Božia vôľa, Syn Človeka, Duch Pravdy, Imanuel, sa narodil dňa 28.11.1998. Po pôrode bol ihneď vzatý k Božiemu trónu, odkiaľ sa navráti až po prvej veľkej očiste, keď bude s radosťou očakávaný vyvoleným národom, ktorý sa teraz formuje a vytvára.
 


Pani Makedonová, po splnení svojho poslania na určitý čas odišla. Ale navráti sa späť, po prvej veľkej očiste Zeme, aby dokončila úplne čo mala, a keď temno bude z veľkej časti zničené.

 

Porazila temno na celej čiare, a tým ukázala nám všetkým, že kto má pevnú vieru v BOHA, a kto Ho miluje celým srdcom, tak ten dokáže aj veľakrát to, čo sa zdalo nemožné.

 

Pani Natália de Lemeny - Makedonová odišla zo Zeme 4.12.1998.